vánoční promítání

V sobotu 22.12.2018 Vás zveme na pohídkové odpoledne do stodoly zámecké zahrady ve Velkém Týnci.

Připravili jsme pro Vaše děti pohádkové odpoledne plné krásných filmů.

Promítáme už od oběda. Končíme pak nejnovější českou pohádkou po 20hod.

Připravili jsme pro Vás občerstvení čaj, grog, punč a něco z udírny.

12:00

Kráska a zvíře

USA, 2017, hraný

14:00

Popelka

USA, 2015, hraný

16:00

COCO

USA, 2017, animovaný

18:00

Čertí brko

CZ/SK, 2018, hraný

Dětský den – Čechovice 2017!

Všechny Vás srdečně zveme v sobotu 3.6.2017 na hřiště v Čechovicích u Velkého Týnce. Od 14:00 zde bude přichystána zábava, atrakce a vystoupení Míši Růžičkové pro děti v rámci dětského dne a večer jsme pro rodiče připravili taneční rockovou zábavu.

Moc se na Vás těší pořadatelé.

plakát dětský den plakát zábava

Dětský den – Čechovice

Dne 4.6.2016 od 14:00 se v Čechovicích na hřišti uskuteční již tradiční dětský den, který spolupořádá náš spolek Týnečák. Letos se celý den ponese v pohádkovém duchu. Pro děti budou na mnoha stanovištích přichystané zábavné pohádkové úkoly. Budou si moci zahrát na Popelku a přebírat hrách a fazole, s Karkulkou najít a posbírat do košíčku věci, které nesla babičce, také si vyzkoušet slalom na koštěti či jako Pat a Mat vrtat šroubečky a mnoho dalších.

 

Pro děti máme také připravený skákací hrad, velké bangee trampolíny, jízdu na koních či kánoích po místní hasičské nádrži, střelbu z luku a malování na obličej.

 

Během dne předvede dětem své umění žonglér z Cirkusu LaVitare, který bude děti žonglování také učit. Na dětském dni bude k vidění ukázka výcviku policejních psů a výpravné vystoupení na pohádkové téma „Hrdinové“ šermířské skupiny Adorea, která na dětském dni s velkým úspěchem vystoupila již v roce 2014.

 

Celý den bude dětem a jejich doprovodu pro lepší náladu pouštět písničky DJ Fany, který s námi bude pokračovat a hrát i dospělým až do nočních hodin.

 

Pro všechny návštěvníky dětského dne máme přichystáno bohaté občerstvení: makrely, cigáro z udírny, Langoše, pivo, víno, limo…

 

Vstup na naši akci je zdarma.

 

VŠECHNY SRDEČNĚ ZVEME!!!

plakat

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

SONY DSC
SONY DSC

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

I. zasedání obecního zastupitelsva

INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání
nově zvoleného Zastupitelstva obce Velký Týnec
Obecní úřad Velký Týnec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velký Týnec, svolaného dosavadním starostou obce PhDr. Petrem Hanuškou, Ph.D. v souladu s §91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Velký Týnec – malý sál společenského domu, Velký Týnec, Na Kříbě 58 Doba konání: 5. listopadu 2014 od 17:00 hodin
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
3.1. Určení počtu místostarostů
3.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
3.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
3.4. Volby starosty
3.5. Volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.2. Volba předsedy finančního výboru
4.3. Volba předsedy kontrolního výboru
4.4. Volba členů finančního výboru
4.5. Volba členů kontrolního výboru
5. Zřízení výboru pro sociální záležitosti a bezpečnost občanů, výboru pro stavební záležitosti, komise pro školství, kulturu a sport, komise pro životní prostředí, komise pro rozvoj informační struktury, osadního výboru Čechovice, osadního výboru Vsisko
5.1. Stanovení počtu členů výborů a komisí
5.2. Volba předsedů výboru pro sociální záležitosti a bezpečnost občanů, výboru pro stavební záležitosti, komise pro školství, kulturu a sport, komise pro životní prostředí, komise pro rozvoj informační struktury, redakce Týneckých listů, osadního výboru Čechovice, osadního výboru Vsisko
5.3. Volba členů výboru pro sociální záležitosti a bezpečnost občanů, výboru pro stavební záležitosti, komise pro školství, kulturu a sport, komise pro životní prostředí, komise pro rozvoj informační struktury, redakce Týneckých listů, osadního výboru Čechovice, osadního výboru Vsisko
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích)
7. Pověření starosty obce podle §102 odst. 2 písm. a) ve smyslu §99, odst. 2 zákona č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů obce podpisem rozpočtových opatření před přijetím na zasedání zastupitelstva obce. Zmocnění starosty obce podle §102 odst. 2 písm. a) a ve smyslu §99, ods. 2 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů podpisem a schvalováním rozpočtových opatření za měsíce říjen – prosinec v daném kalendářním roce po dobu výkonu funkce
8. Jednací řád Zastupitelstva obce Velký Týnec
9. Stanovení členů komise pro výběr firem na realizaci akcí
10. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. Prodej pozemku p. č. 219/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2 vč. všech jeho součástí a příslušenství
12. Kácení dřevin na obecních pozemcích
13. Různé, diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.
Ve Velkém Týnci 27. října 2014
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D. v. r.
dosavadní starosta obce Velký Týnec
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. října 2014
Jméno a podpis: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.
Sejmuto z úřední desky dne: 6. listopadu 2014
Jméno a podpis: Radka Tomečková