Volby 2018

OBEC PRO OBČANY, OBČANÉ PRO OBEC.

Moderní veřejná správa

 • Maximální otevřenost občanovi

  • Transparentnější rozhodovací proces zastupitelstva vůči veřejnosti.
  • Zveřejňovat zápisy ze schůzí jednotlivých komisí zřizovaných obcí.
  • Veřejná zasedání zastupitelstva přesunout tak, aby byla pro občany časově dostupnější.
  • Zřídit nonstop záznamník (helpdesk) pro požadavky, podněty anebo pro stížnosti občanů.
 • Jednotný portál občana

  • Umožnit přehled o platbách na celý rok, včetně možnosti e-plateb za obecní poplatky.
  • Umožnit nasazení participačního rozpočtu pro jednotlivé místní části obce v širším měřítku.
 • Bezpečnější obec

  • Podpořit systémovou změnu pro efektivní fungování obecní policie v naší obci.
  • Zajistit aktivní a preventivní dohled nad dodržováním obecních vyhlášek a nařízení.
  • Posílit tým obecní policie z důvodu: dopravní situace u škol, aktivní dohled nad parkováním, zlepšení dostupnosti obecní policie na telefonu a personální zastupitelnosti.

 

Plánujme rozvoj našich obcí společně

 • Budoucí tvář obce

  • Růst obce musí být v rovnováze s kapacitou občanské vybavenosti (školka, škola, společenské prostory, apod.). Důsledně prosazovat dodržení územního plánů.
 • Zvelebování obecního majetku

  • Realizovat proměnu společenského domu v moderní multifunkční objekt adekvátní stále rostoucímu počtu našich obyvatel.
  • Rekonstrukce zámecké budovy do reprezentativní podoby.
  • Revitalizace zámecké zahrady s přilehlým vybavením (stodola, sklep, pódium, cesta, altán, atd.) ve víceúčelový park.
  • Rozšiřovat optickou síť v rámci obce do míst, kde doposud optická vlákna nejsou, vypracovat projekt pro zavedení internetu věcí – například automatické odečty obecní vody v domácnostech občanů.

 

Naše škola, naše priorita

 • Prosadit sloučení obou stupňů základní školy do jednoho moderního areálu (bezpečnost žáků, hospodárnost provozu).
 • Podporovat vznik nových i netradičních zájmových kroužků ve škole.
 • Smysluplně využívat sportovní areály pro školní i mimoškolní aktivity, efektivní provoz jednotlivých částí sportovišť – elektronický rozvrh hodin.
 • Podporovat moderní a zdravý životní styl ve školní jídelně – čerstvé suroviny, prerovat místní dodavatele potravin a surovin, rozšířit nabídku a kapacitu pro občany.
 • Hledat cesty, jak rozšířit kapacitu mateřské školky (např. nástavba nad kotelnou).

 

Zelená pro život

 • Podporovat efektivnější třídění odpadových složek – méně odpadu, znamená více.
 • Rekultivovat sběrná místa kontejnerů pro recyklovaný odpad (např. podzemní úložiště).
 • Rekonstruovat „Pionýrskou zahradu“ – moderní dětské hřiště, veřejné WC.
 • Zajistit pro setkávání seniorů plnohodnotné obecní prostory včetně vybavení.
 • Podpořit založení kulturního střediska, které bude zajišťovat veškeré obecní kulturní a sportovní akce, provoz kamenného a letního kina, informační servis, případně výstavní prostory, správa obecního webu, propagace obce apod.
 • Podpořit vznik obecního domu s pečovatelskou službou a zřízení jednoho nebo dvou nouzových bytů pro potřeby řešení dočasných životních krizových situací našich občanů.
 • Dál podporovat rozvíjející se aktivity místních spolků a organizací, církví, nejen na zaběhlých, ale také na nových či netradičních akcích a oceňovat aktivní občany.