Archiv

DĚTSKÝ DEN

Čechovice 2015

 

KDY a KDE: 6.6.2015 na hřišti v Čechovicích od 13:00 hodin

VSTUPNÉ ZDARMA!!!

PROGRAM:

13:00 – 17.30 hod zábavné dětské soutěže

13:30 hod vystoupení Cirkusu LeVitare (žonglérská one man show)

13:00 – 15:00 balónkový klaun

18:00 hod vystoupení skupiny Jumping Drums

20:00 – 01:00 hod hraje k poslechu a tanci Staňa band

Děti budou jezdin na koních, kánoích. Zdarma bude pro děti skákací hrad a kolotoč. Malování na obličej a mnoho dalších atrakcí.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO (nealko, pivo, víno steaky, kabanos z udírny, párky v rohlíku)


 

Akce se koná za podpory obce Velký Týnec a Olomouckého kraje!

Akci pořádá kulturní komise obce Velký Týnec a spolek Týnečák za vydatné pomoci mnoha občanů Čechovic, Vsiska a Velkého Týnce, Sboru dobrovolných hasičů Čechovice, skautského oddílu Poutníci Čechovice a Českého červeného kříže Čechovice.

Zvláštní poděkování patří také sponzorům akce:

Ing. Josef SCHNEIDER – fy proWiFi – regionální poskytovatel internetu

SPEMAX – odtahová služba

Robert BATA – odtahová služba

Martin JANEČKA – autoservis

Pavel RINGEL – kontejnerová doprava

HOPI POPI, a.s  – nejvýznamnější výrobce a prodejce popcornu v ČR  

Výzva!

Vážení přátelé, spoluobčané, sousedé!

Chceme Vás touto cestou vyzvat ke spolupráci na tvorbě webové galerie, která má mapovat historii našich obcí. Snažíme se tímto projektem spojit generace napříč našimi obcemi. Získat od pamětníků, kterých už opravdu ubývá, cenné informace a nabídnout je pomocí nových technologií všem těm, kteří o ně mají zájem, zajímají se o své okolí, kde vyrůstali jejich rodiče a odkud například jejich rodina pochází.

Na stránkách spolku Týnečák (www.tynecak.cz) již vzniká dobová fotogalerie z rodinných archivů místních obyvatel. Zajímají nás všechny fotografie, na kterých je vidět část obce Velkého Týnce, Vsiska nebo Čechovic, případně blízkého okolí. Důležité je, aby se dalo poznat, kde byla fotografie pořízena. Zapisujeme totiž ke každé fotografii zeměpisné souřadnice místa pořízení (aspoň přibližně) a klíčová slova pro fulltextové vyhledávání. Pokud nám k fotografii uvedete i krátký popis, rok pořízení, autora, případně i jména osob, které tam jsou, přiřadíme to k Vašemu snímku.

Fotografie nám můžete zaslat v digitální podobě na schneider@tynecak.cz. Dále nám pomůže, pokud nám případně své fotografie zapůjčíte na nezbytně nutnou dobu, kdy je naskenujeme a pak zveřejníme. Se svěřenými snímky se snažíme pracovat nanejvýše opatrně, víme, jakou mají tyto historické snímky pro Vás hodnotu. Fotografie si u Vás rádi vyzvedneme a zase je dovezeme zpět. Stačí nás kontaktovat na telefonu 775 282 789 nebo na již zmíněné emailové adrese.

Webová galerie je setříděná podle roků, ve kterých byly snímky pořízeny. Pokud se nám sejde dostatečné množství snímků (mohou to být i staré pohlednice, mapy, apod.), pokusíme se dokumenty řadit i podle dalších kritérií (název ulice, klíčové slovo, apod.).

Chceme zpřístupnit naši galerii i pro mobilní zařízení, abyste mohli, převážně současná internetová generace, svým rodičům a prarodičům tento projekt ukázat, vzájemně si zavzpomínat na místa, sousedy, spolužáky a příbuzné, kteří mezi námi již nejsou. Při této příležitosti třeba naleznete další Vaše fotografie, o které byste rádi naši galerii rozšířili.

Pokud v naší fotogalerii najde snímek, ke kterému máte co říci, případně na snímku někoho poznáte a jeho jméno tam dosud není uvedeno, napište nám.

Předem moc děkujeme všem, kteří tento projekt podpoří a budou ochotni ho svými fotografiemi spoluvytvářet. Poděkování za zapůjčení snímků uvedeme též v zápatí fotogalerie.