O nás

  • zajištění všeobecného rozvoje, podpory a propagace obce Velký Týnec a místních částí Čechovice a Vsisko (dále jen „obec“),
  • zajištění spolupráce mezi obcí a místními částmi navzájem a mezi obcí a třetími osobami v oblasti všeobecného a kulturního rozvoje, podpory a propagace obce,
  • podpora kulturních aktivit mládeže a občanů obce,
  • pořádání sportovních a kulturních akcí souvisejících s rozvojem, podporou a propagací obce,
  • podpora zájmových činností členů spolku souvisejících s rozvojem, podporou a propagací obce,
  • zajišťování financování výše uvedených činností z dostupných zdrojů formou finančních příspěvků, darů, dotací nebo i formou jiných příjmů,
  • podpora zachování venkovského rázu obce,
  • podpora trvale udržitelného rozvoje obce se zřetelem na ekologii a zachování zdravého životního prostředí v obci a okolí.