Volby 2014

Děkujeme za Vaše hlasy!

Do zastupotelsva postoupil Jakub Vrána a Josef Schneider

VOLEBNÍ PROGRAM

Hlavní heslo: zachování a rozvoj samostatné identity obce a rovnoměrné zvelebování všech místních částí

I. ROZVOJ OBCE

chceme účelné a efektivní nakládání s finančními prostředky obce (důkladná příprava všech projektů, zvláště dokumentace a rozpočtů, odborné dozorování obecních projektů)

budeme prosazovat transparentní hospodaření s obecními financemi a veřejně dostupné informace o jejich vynakládání

zasadíme se o rovnoměrné zvelebování všech místních částí naší obce

chceme zachování a rozvoj samostatné identity obce

budeme usilovat o ovlivnění výstavby v obci: zveřejnění pozemkové mapy a územního plánu včetně jeho aktualizací na internetových stránkách obce, zastavení prodeje obecních pozemků s výjimkou nezbytných záležitostí (nebudeme podporovat změny zemědělské půdy na stavební parcely pro hromadnou výstavbu, dohlížet na spolčování individuálních žádostí do hromadných výstaveb, stávající parcely určené pro výstavbu buďto řešit výstavbou nebo vrátit do zemědělské půdy)

– budeme usilovat o maximální efektivitu při získávání dostupných dotačních titulů (EU, ministerstva, neziskové organizace)

- budeme podporovat dobudování základní infrastruktury s cílem zajistit maximální soulad s potřebami obyvatel včetně rozvoje nových standardů (optická síť)

– budeme podporovat rekonstrukci multifunkčního areálu zámku (snaha o opětovné využití ubytovacích kapacit)

– podpoříme větší spolupráci v rámci MIKROREGIONU KRÁLOVSTVÍ – informační cedule, kiosky, propojenost mezi obcemi (chodníky, cyklostezky)

– budeme usilovat o kultivaci polních cest spojující sousední vesnice (Vsisko – Grygov, Týnec – Krčmaň, Týnec – Chlum)

– chceme zefektivnit parkování u školky

– budeme podporovat projekty, které zvýší turistiku v obci (hotelové či rekreační zařízení, rozhledna, letní kino, bazén…)

II. KVALITA ŽIVOTA PRO VŠECHNY OBČANY

chceme zlepšit komunikaci mezi Obcí a občany – za podpory moderních technologií např. videokanál na kabelové televizi, internet, cílené informační sms, pravidelná a důsledná aktualizace webových stránek obce, on-line rezervace lístků do kina

– obnovíme výjezdní zasedání zastupitelstva obce v Čechovicích a ve Vsisku

chceme posílení obecní policie – plnohodnotný tým 2 osob

– budeme podporovat kulturní dění a všechny organizace, které se podílí na kulturním životě v obci, zajištění zázemí pro jednotlivé spolky účelovými i provozními dotacemi

– budeme podporovat sport a všechny organizace, které se podílí na sportovním životě v obci, zajištění zázemí pro jednotlivé spolky účelovými i provozními dotacemi

– budeme se zasazovat o podporu aktivního a důstojného života seniorů a dostupnosti sociálních služeb pro seniory (např. pořádání různorodých výletů, více laviček pro seniory…)

– jako doplňkovou službu chceme umožnit občanům bezhotovostní platební styk občan – obec

– budeme usilovat o revitalizace hřiště v Čechovicích, dořešení problematiky údržby hřiště ve Vsisku

– pokusíme se o zajištění lepšího mobilního telefonního signálu v Čechovicích

– pokusíme se o vyřešení možnosti zajíždění autobusů do centra Čechovic

– chceme dořešit realizaci již projektem navržené úpravy rybníka ve Vsisku

– chceme zvýšit ochranu a zajistit plnou funkčnost cyklostezky Velký Týnec – Vsisko-Olympie-Holice (oddělení cyklostezky betonovými zábranami od komunikace)

– budeme usilovat o zřízení peněžního bankomatu

– revize všech obecních vyhlášek (záležitosti řešené zákony nemusí být řešeny vyhláškou)

III. ŠKOLSTVÍ

– budeme prosazovat modernizaci, zlepšení vybavení a bezpečnost škol, snižování kriminality mládeže

– budeme podporovat využívání programů státních i evropských pro zvýšení úrovně naší školy

– chceme zvýšit prestiž školy se zaměřením na podporu prohlubování kvalifikace pedagogů

– budeme podporovat rozvoj různorodých volnočasových aktivit dětí a mládeže (pokusit se zapojit více odborníků z řad občanů a tím zvýšit nabídku aktivit)

IV. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

– sběrný dvůr – uzavřený objekt s obsluhou a otevíracími hodinami

– rozšíření o další kontejner – odpad zeleň (Velký Týnec)

– zvýšený dohled nad pořádkem okolo kontejnerů

– odhlučnění stávajících rychlostních komunikací, omezení provozu nákladní dopravy

– ekologicky vychovávat již nejmenších obyvatel obce

Volební leták 1.

Leták typ A

Leták typ B